თანამშრომლები

ვანო აბრამაშვილი

აღმასრულებელი დირექტორი

ანა დვალი

კოორდინატორი

თეა გალდავა

კოორდინატორი

გიორგი ლობჟანიძე

ისლამური განყოფილების ხელმძღვანელი

მიხეილ ბეროშვილი

კოორდინატორი.

თამარ უჯუხუ

პროექტის კოორდინატორი

ნატო გელაშვილი

ოფის-მენეჯერი

კარენ ოგანესიანი

კოორდინატორის ასისტენტი

რუსუდან კაიშაური

კოორდინატორი

ნიკოლოზ ჯინჭარაძე

კოორდინატორის ასისტენტი

მარიამ გაჩეჩილაძე

კოორდინატორის ასისტენტი

ნიკოლოზ გელაშვილი

სტუდიის თანამშრომელი

ანა ბრაგვაძე

პროექტის ოფიცერი